BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 07/02/2023 (17/01 năm Quý Mão)

TIỀN GIANG: LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ HT. THÍCH THIỆN ĐỨC, KHAI SƠN CHÙA KIM LINH

KON TUM: LỄ CẦU AN – CHẨN TẾ, DÂNG ĐÈN CÚNG PHẬT

KON TUM: CHÙA HUỆ HƯƠNG DIỄN RA LỄ CẦU AN ĐẦU NĂM QUÝ MÃO

KIÊN GIANG: TỊNH XÁ NGỌC SƠN II TỔ CHỨC LỄ RẰM THƯỢNG NGƯƠN CẦU QUỐC THÁI DÂN AN VÀ ĐI BÁT HỘI ĐẦU NĂM

HẢI PHÒNG: CHÙA VẼ KHAI ĐÀN DƯỢC SƯ CẦU NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN

ĐỒNG NAI: THIỀN VIỆN PHƯỚC SƠN TRANG NGHIÊM LỄ HỘI CÚNG ĐÈN RẰM THÁNG GIÊNG

TP.HCM: TU VIỆN KIM CANG TỔ CHỨC ĐÊM RẰM THƯỢNG NGUYÊN, TẠ ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU

BÌNH DƯƠNG: HƠN 500 PHẬT TỬ QUY Y TAM BẢO NHÂN DỊP RẰM THÁNG GIÊNG TẠI CHÙA THIÊN QUANG

BẠC LIÊU: LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ VÀ AN VỊ PHẬT CHÙA COSDON

TP.HCM: CHÙA MINH ĐẠO TỔ CHỨC KHÓA TU VÀ PHÁT QUÀ ĐẦU NĂM MỚI CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT