BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 07/04/2022 (07/03 năm Nhâm Dần)

QUẢNG NINH: TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG DÂNG HƯƠNG TAM BẢO VÀ PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

CẦN THƠ: ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQVN VÀ CÁC BỘ NGÀNH THĂM, CHÚC TẾT CHÔL CHNĂM THMÂY

BẾN TRE: KHAI MẠC THI KHẢO HẠCH GIỚI TỬ ĐẠI GIỚI ĐÀN NIỆM NGHĨA

TP.HCM: BAN TT HĐTS, BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PG CẤP TỈNH LÀM VIỆC VỚI BAN TT BTS GHPGVN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU VÀ CÁC NGÀNH CHỨC NĂNG

KIÊN GIANG: LÃNH ĐẠO TỈNH CHÚC MỪNG HỘI ĐKSSYN TỈNH NHÂN DỊP TẾT CỔ TRUYỀN CHÔL CHNĂM THMÂY

TP.HCM: HỌC VIỆN PGVN DỰ KIẾN TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN PHẬT HỌC VÀO CUỐI THÁNG 4

TP.HCM: KHOÁ LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG TẠI CHÙA MINH ĐẠO

Phật giáo Quốc tế:
BẢO THÁP PHẬT GIÁO 1.800 NĂM TUỔI VÀ DI TÍCH ĐƯỢC KHAI QUẬT Ở PAKISTAN

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT