BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 07/09/2022

0

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 07/09/2022 (12/08 năm Nhâm Dần)

NINH THUẬN: HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN NHƠN ĐƯƠNG VI ĐÀN ĐẦU HÒA THƯỢNG ĐẠI GIỚI ĐÀN BẢO TẠNG

CHÙA MINH ĐẠO THỰC HIỆN HÀNH TRÌNH “ TRUNG THU YÊU THƯƠNG” ĐẾN CÁC EM THIẾU NHI

CỘNG ĐỒNG ĐIỀU TỬ TẾ VÀ NHÓM THIỆN NGUYỆN TRAO QUÀ CÁC EM NHÂN MÙA TỰU TRƯỜNG

KON TUM: MANG YÊU THƯƠNG ĐẾN TRẺ EM VÙNG CAO NHÂN MÙA TRUNG THU

TRÀ VINH: CHÙA LONG BỬU KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU QUAN ÂM HẠNH NGUYỆN 7

CHƯƠNG TRÌNH NHÂN ĐẠO THẮT CHẶT TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT – LÀO

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT