BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 08/11/2021 (04/10 năm Tân Sửu)

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐÃ ĐỒNG LOẠT DIỄN RA TRÊN CẢ NƯỚC

HÀ NỘI: ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO HUYỆN ĐAN PHƯỢNG LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ (2021 – 2026)

TP HCM: BAN THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO TP GẶP GỠ NGHỆ SĨ & EKIP THỰC HIỆN MV “PHẬT GIÁO VIỆT NAM”

CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN, PHÓNG SANH VÀ CẦU SIÊU CHO NẠN NHÂN TỬ VONG VÌ DỊCH BỆNH COVID 19

Phật giáo Quốc tế:
CHÙA THÁI AN- NGÔI CHÙA QUAN TRỌNG VÀ LẮM THĂNG TRẦM CỦA HÀN QUỐC

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT