BẢN TIN PHẬT SỰ 20h – Ngày 08/12/2021 (05/11 Tân Sửu)
TRANG NGHIÊM LỄ CHUNG THẤT ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ – ĐỆ TAM PHÁP CHỦ GHPGVN
TRUNG ƯƠNG GHPGVN MỜI DỰ HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC VÀ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ KHÓA 6
BÌNH ĐỊNH: ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG CHIẾU LÀM TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO THỊ XÃ HOÀI NHƠN
Phật giáo Quốc tế
THÁI LAN: CHÙA CHEDI LUANG- NGÔI CỔ TỰ THIÊNG LIÊNG TẠI CHIANG MAI
ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT