BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 09/04/2022 (09/03 năm Nhâm Dần)

TRÀ VINH: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH NHIỆM KỲ 2022-2027 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

LÀO CAI: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2022-2027

BẾN TRE: ĐẠI GIỚI ĐÀN NIỆM NGHĨA PL.2565 – DL.2022 THÀNH TỰU VIÊN MÃN

ĐỒNG THÁP: PHẬT GIÁO TỈNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẠI HỘI, PHẬT ĐẢN VÀ AN CƯ KIẾT HẠ PL. 2566

QUẢNG NAM: PHẬT GIÁO HUYỆN DUY XUYÊN HỌP TRIỂN KHAI PHẬT SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM NHÂM DẦN

QUẢNG NAM: CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VỀ CHÙA ĐẠO NGUYÊN DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM NHÂN NGÀY TIỂU TƯỜNG CỐ TRƯỞNG LÃO HT. THÍCH THIỆN DUYÊN

QUẢNG NAM: LẮNG ĐỌNG ĐÊM HOA ĐĂNG TƯỞNG NIỆM CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN DUYÊN NHÂN LỄ TIỂU TƯỜNG NGÀI

QUẢNG NAM: RA MẮT PHIM KÝ SỰ TÀI LIỆU “THEO BƯỚC CHÂN THẦY” – CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN DUYÊN

Phật giáo Quốc tế:
CÁC NHÀ SƯ PHẬT GIÁO THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN BẢO VỆ KHU BẢO TỒN RỪNG Ở ASSAM

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT