BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 09/08/2022 (12/07 năm Nhâm Dần)

TP.HCM: PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ TÁC PHÁP TỰ TỨ TẠI VIỆT NAM QUỐC TỰ

TP.HCM: ĐẠO TRÀNG CHÙA MINH ĐẠO KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN NHƠN

TP.HCM: TỔNG LÃNH SỰ QUÁN THÁI LAN ĐẶT BÁT CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG CHÙA CANDARANSI

BÌNH DƯƠNG: LỄ TẠ PHÁP CỦA HÀNH GIẢ AN CƯ TẠI 02 TRƯỜNG HẠ NI

KIÊN GIANG: TRƯỜNG HẠ CHÙA TAM BẢO TÁC PHÁP TỰ TỨ VÀ CÚNG DƯỜNG PHÁP Y

QUẢNG NAM: CHƯ TĂNG TÁC PHÁP TỰ TỨ GIẢI CHẾ AN CƯ KIẾT HẠ TẠI TỔ ĐÌNH TỊNH ĐỘ

HẬU GIANG: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ PL.2566 – DL.2022

ĐỒNG THÁP: TRƯỜNG HẠ CHÙA HƯNG THIỂN LÀM LỄ TẠ PHÁP

HÀ NỘI: 1500 PHẬT TỬ XÚC ĐỘNG VỚI ĐÊM HỘI HOA HỒNG CÀI ÁO TẠI CHÙA BẰNG – LINH TIÊN TỰ

HẬU GIANG: TRANG NGHIÊM ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI CHÙA QUỐC THANH

HÀ NỘI: HẠ TRƯỜNG CHÙA TRĂM GIAN TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN PL.2566 – DL.2022

TP.HCM: NI VIỆN KIỀU ĐÀM TỔ CHỨC KHÓA TU VÀ TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

TP.HCM: 1000 PHẦN QUÀ ĐƯỢC CHÙA HƯNG PHƯỚC TRAO TẶNG NHÂN MÙA VU LAN

ĐỒNG THÁP: CHÙA THIÊN PHƯỚC TẶNG QUÀ ĐẾN NẠN NHÂN DA CAM VÀ HỘ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

LIÊN MINH PHẬT GIÁO THẾ GIỚI TỔ CHỨC PHÁP HỘI VU LAN, TRAI TĂNG VÀ CẦU SIÊU TẠI CUNG ĐIỆN NGỰA VÀNG, MALAYSIA

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT