BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 09/12/2021 (06/11 Tân Sửu)

HÀ NỘI: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN QUỐC OAI LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐÀ NẴNG: CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO HUYỆN HÒA VANG, NHIỆM KỲ 2021-2026

TP. THỦ ĐỨC: BAN TRỊ SỰ LÂM THỜI GHPGVN THÀNH PHỐ THẢO LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BÀ RỊA – VŨNG TÀU: LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ GIÁC LINH NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ NGUYÊN

Phật giáo Quốc tế:
CHÙA XIENG THONG: NGÔI CHÙA QUAN TRỌNG BẬC NHẤT Ở LUÔNG PHA BĂNG, LÀO

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT