BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 10/01/2023 (19/12 năm Nhâm Dần)

TP.HCM: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH SÓC TRĂNG CHÚC TẾT TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI

KON TUM: ĐẠI DIỆN CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN, NHÂN SĨ TRÍ THỨC, CHỨC SẮC TÔN GIÁO THĂM, CHÚC TẾT LÃNH ĐẠO TỈNH

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. HCM KHAI MẠC KỲ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ PHẬT HỌC KHÓA VI

PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022 VÀ CHUẨN Y NHÂN SỰ NHIỆM KỲ 2022-2027

HẢI PHÒNG: BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022

PHẬT GIÁO ĐỒNG THÁP TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022

TRÀ VINH: BTS GHPGVN HUYỆN CẦU KÈ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ CUỐI NĂM 2022

TP.HCM: 230 PHẬT TỬ QUY Y TAM BẢO TẠI CHÙA GIÁC NGỘ

BẾN TRE: CHƯ TĂNG CHÙA HƯNG PHƯỚC PHÁT QUÀ TẾT CHO BÀ CON XÃ TÂN THANH

HẬU GIANG: CHƯƠNG TRÌNH TẾT YÊU THƯƠNG TRAO TẶNG 200 PHẦN QUÀ TẾT CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

TIỀN GIANG: CHÙA NAM AN KHÁNH THÀNH CẦU DÂN SINH VÀ TẶNG QUÀ TẾT QUÝ MÃO

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT