BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 10/12/2021 (07/11 Tân Sửu)

THÁI BÌNH: TIẾN TỚI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ VÀ CÁC HUYỆN THỊ TRONG TOÀN TỈNH

SÓC TRĂNG: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TX.VĨNH CHÂU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

HẬU GIANG: ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO HUYỆN VỊ THỦY NHIỆM KỲ 2021 – 2026

TP. HCM: HỢP KHỐI TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI BẰNG ĐỒNG TẠI CHÁNH ĐIỆN HỌC VIỆN PGVN

LỚP HOẰNG LUẬT HUỆ NGHIÊM THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA VII (2022-2023)

ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH PHÚ 1 TRONG 10 GƯƠNG MẶT ĐƯỢC VINH DANH ĐẠT GIẢI THƯỞNG TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA

Phật giáo Quốc tế:
TU VIỆN PHẬT QUANG SƠN- CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC VĨ ĐẠI CỦA PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT