BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 12/7/2021

– HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI CÙNG BỘ PHẬN THƯ KÝ, VĂN PHÒNG CỦA 63 TỈNH, THÀNH
– ĐẮK LẮK: LỄ TIỂU TƯỜNG CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ CHÚC NHƯ TẠI CHÙA DƯỢC SƯ
– TP. HCM: CHÙA VĨNH NGHIÊM TRAO TẶNG QUÀ VÀ CƠM CHAY MIỄN PHÍ CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN XUYÊN SUỐT THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI
– ĐẮK LẮK: TIẾP TỤC HỖ TRỢ HƠN 15 TẤN NÔNG SẢN ĐẾN NGƯỜI DÂN TP. HCM
– TRÀ VINH: CHÙA LONG BỬU KHỞI CÔNG XÂY DỰNG 3 CÂY CẦU GTNT
– COVID-19: PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG LỚN NHẤT LỊCH SỬ
– INDONESIA GHI NHẬN SỐ CA NHIỄM MỚI COVID-19 TĂNG CAO
– LÀO TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH