BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 13/01/2022 (11/12 Tân Sửu)

HÀ NAM: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH HÀ NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2022-2027

TP.HCM: HỌC VIỆN PGVN HỌP TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

TP. HCM: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2021, CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO QUẬN 5 NHIỆM KỲ (2021-2026)

THÁI BÌNH: PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2021

HỘI TỪ THIỆN CHÙA TƯỜNG NGUYÊN TIẾP TỤC BÀN GIAO NHIỀU CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG TẠI TỈNH AN GIANG VÀ KIÊN GIANG

TT HUẾ: LỄ CẦU AN VÀ TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO PHẬT TỬ DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI A LƯỚI

Phật giáo Quốc tế:
CHÙA THÔNG ĐỘ MỘT TRONG BA NGÔI CHÙA QUAN TRỌNG NHẤT CỦA PHẬT GIÁO HÀN QUỐC

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT