BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 13/02/2023 (23/01 năm Quý Mão)

TP. HCM: LỄ TỔNG KHAI GIẢNG CÁC ĐẠO TRÀNG TU HỌC NĂM 2023

QUẢNG NAM: LỄ HÚY NHẬT CỐ HT.THÍCH CHƠN NGỘ (1913 – 2013)

TIỀN GIANG: BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHAI ĐÀN DƯỢC SƯ CẦU BÌNH AN ĐẦU NĂM QUÝ MÃO

LONG AN: LỄ KHÁNH TẠ TAM BẢO, AN VỊ PHẬT, TRÌ KINH DƯỢC SƯ VÀ KHAI ĐÀN CHẨN TẾ TẠI CHÙA THẠNH ĐỨC

HẬU GIANG: CHÙA BỬU AN TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC PHÁP HỘI DƯỢC SƯ THẤT CHÂU

BÌNH PHƯỚC: TRAO YÊU THƯƠNG ĐẾN ĐỒNG BÀO HUYỆN BÙ GIA MẬP

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT