BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 13/09/2022 (18/08 năm Nhâm Dần)

BẾN TRE: PHẬT GIÁO TỈNH KHAI MẠC KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TRỤ TRÌ NĂM 2022

TP. HCM: PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017-2022

KON TUM: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA HƯNG KHÁNH VÀ LỄ AN VỊ PHẬT A DI ĐÀ

QUẢNG NAM: TRIỂN LÃM ẢNH “PHẬT GIÁO QUẢNG NAM 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1997 – 2022)”

TRÀ VINH: CHÙA ÂNG TRAO TẶNG 1.200 PHẦN QUÀ MỪNG LỄ SEN ĐÔL TA

TRÀ VINH: BAN TỪ THIỆN PHẬT GIÁO TỈNH PHÁT 200 PHẦN QUÀ TẠI HUYỆN CẦU NGANG

KIÊN GIANG: TỊNH XÁ NGỌC TÂM THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẠI TRUNG TÂM TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT QUANG VÀ TRƯỜNG TCPH KIÊN GIANG

TP.HCM: “ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM” TẠI CHÙA PHÁP TẠNG

QUẢNG NAM: CHÙA HÒA VINH THẠNH, CHÙA LỘC TÂN (HUYỆN NÚI THÀNH) TỔ CHỨC TRUNG THU VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT