BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 13/12/2022 (20/11 năm Nhâm Dần)

NINH BÌNH: THIÊNG LIÊNG ĐẠI LỄ CẦU SIÊU VÀ CẦU AN TẠI CHÙA BÁI ĐÍNH

HẬU GIANG: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022 CỦA BTS GHPGVN TP. VỊ THANH VÀ HUYỆN CHÂU THÀNH A

CẦN THƠ: TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BTS GHPGVN QUẬN THỐT NỐT

HÀ NỘI: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022 CỦA BTS GHPGVN HUYỆN MÊ LINH

HẢI PHÒNG: LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH NGÔI ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN VÀ TỔ ĐƯỜNG CHÙA LINH LÂU

VĨNH LONG: LỄ ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG CHÙA NHƯ PHÁP

HẢI PHÒNG: BÀ CON HUYỆN ĐẢO VỀ CHÙA THAM DỰ LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

KON TUM: LỄ VÍA PHẬT A DI ĐÀ TẠI CHÙA HUỆ HƯƠNG

CẦN THƠ: CHÙA GIÁC NGUYÊN TỔ CHỨC KHÓA TU 1 NGÀY CHO THANH THIẾU NIÊN PHẬT TỬ

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN CHÙA TƯỜNG NGUYÊN KHÁNH THÀNH CẦU BÊ-TÔNG SỐ 459

KIÊN GIANG: LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN GÒ QUAO

CHƯƠNG TRÌNH NHÂN ĐẠO THẮT CHẶT TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT – LÀO

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT