BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 14/01/2022 (12/12 Tân Sửu)

TP.HCM: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2021-2026

HÀ NỘI: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO CẤP HUYỆN NHIỆM KỲ 2021- 2026

THÁI BÌNH: 3 TU SĨ PHẬT GIÁO ĐƯỢC NHẬN BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÂN BAN PHẬT TỬ HẢI NGOẠI KHAI MẠC KHÓA TU ONLINE “PHẬT LÀ QUÊ HƯƠNG”

Phật giáo Quốc tế:
CHÙA PA MAHA CHEDI KAEW: NGÔI CHÙA VỎ CHAI ĐỘC ĐÁO TẠI THÁI LAN

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT