BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 14/07/2022 (16/06 năm Nhâm Dần)

TP.HCM: PHIÊN HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYỂN SINH CỬ NHÂN KHÓA 17, NĂM 2022 CỦA HĐĐH HỌC VIỆN PGVN

TP.HCM: PHẬT GIÁO QUẬN 3 BỐ TÁT ĐỊNH KỲ TẠI TRƯỜNG HẠ CHÙA MINH ĐẠO

TP.HCM: TƯỞNG NIỆM NHỊ VỊ HÒA THƯỢNG NGUYÊN TRỤ TRÌ CHÙA HẢI TUỆ

HÀ TĨNH: BTS PHẬT GIÁO TỈNH CHÚC MỪNG TÂN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

HÀ TĨNH: PHIÊN TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH HÀ TĨNH LẦN THỨ IV (2022-2027)

TP.HCM: TỔNG LÃNH SỰ CAMPUCHIA DÂNG CÚNG “Y TẮM MƯA” ĐẾN CHƯ TĂNG CHÙA CANDARANSI

TIỀN GIANG: TÂN BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO NHIỆM KỲ X THĂM LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN SAU ĐẠI HỘI

CẦN THƠ: HỘI TRẠI TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ LẦN THỨ 1 VỚI CHỦ ĐỀ “TUỔI TRẺ – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG”

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT