BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 14/12/2022 (21/11 năm Nhâm Dần)

NAM ĐỊNH: TƯỞNG NIỆM TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH KIỂM TẠI CHÙA VĨNH AN

TP.HCM: CHÙA MINH ĐẠO TƯỞNG NIỆM HÚY KỴ LẦN THỨ 63 HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TƯỜNG

BÀ RỊA – VŨNG TÀU: LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH NHIỆM KỲ 2022-2027

HẬU GIANG: BTS GHPGVN THỊ XÃ LONG MỸ TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022

CẦN THƠ: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BTS GHPGVN QUẬN CÁI RĂNG

TRÀ VINH: CHÙA LONG BỬU KHÁNH THÀNH CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN SỐ 70

ĐỒNG THÁP: NHÓM THIỆN NGUYỆN THIỆN DUYÊN (TP.HCM) CHIA SẺ YÊU THƯƠNG ĐẾN CÁC HỘ KHÓ KHĂN, HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TIỂU HỌC

MALAYSIA: HIỆP HỘI PHẬT GIÁO KUNZANG CHOKHOR LING TREO CỜ CẦU NGUYỆN LUNGTA

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT