BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 15/11/2022 (22/10 năm Nhâm Dần)

THÔNG BẠCH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 714 NGÀY ĐỨC VUA – PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG NHẬP NIẾT BÀN

KIÊN GIANG: KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN HIỂN PHÁP PL.2566 – DL.2022 VÀ KHAI GIẢNG KHÓA VI TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỈNH

KIÊN GIANG: TRANG NGHIÊM AN VỊ TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT BỔN SƯ TẠI CHÙA PHẬT QUANG PHỔ CHIẾU

BR-VT: LÃNH ĐẠO TỈNH GẶP GỠ ĐOÀN ĐẠI BIỂU GHPGVN TỈNH

BÌNH DƯƠNG: LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA PHÁP HÒA

TRÀ VINH: LỄ TRUY NIỆM VÀ PHỤNG TỐNG KIM QUAN CỐ TT. THÍCH TÂM CHÁNH

TRÀ VINH: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ MINH THAM DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI XÃ NINH THỚI

TP.HCM: BAN TTXH PHẬT GIÁO HUYỆN BÌNH CHÁNH (TP.HCM) TRAO TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ, KHUYẾT TẬT NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI XÃ QUY ĐỨC

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT