BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 16/01/2023 (25/12 năm Nhâm Dần)

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP.HCM VẤN AN CHÚC TẾT ĐỨC PHÁP CHỦ HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

TP.HCM: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO CÁC TỈNH TÂY NINH, CÀ MAU, TIỀN GIANG KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH

TP.HCM: PHẬT GIÁO CÁC TỈNH VÀ LÃNH ĐẠO CÁC CẤP CHÚC TẾT CHƯ TÔN GIÁO PHẨM LÃNH ĐẠO GIÁO HỘI

TP.HCM: CỤC AN NINH NỘI ĐỊA – BỘ CÔNG AN ĐẾN THĂM CHÚC TẾT CHƯ TÔN ĐỨC BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS VĂN PHÒNG 2 TƯGH

HẬU GIANG: PHẬT GIÁO TỈNH DÂNG HƯƠNG TRI ÂN CHƯ TÔN ĐỨC TIỀN BỐI HỮU CÔNG VÀ CHÚC TẾT CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM TỈNH

TRÀ VINH: BTS PHẬT GIÁO TỈNH THĂM, CHÚC TẾT QUÝ MÃO ĐẾN CÁC CƠ QUAN BAN NGÀNH TỈNH

BÌNH DƯƠNG: BAN THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO TỈNH TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2022

BÌNH DƯƠNG: TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỈNH KHÁNH TUẾ HT. THÍCH HUỆ THÔNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

KONTUM: LỄ HÔ THẦN NHẬP TƯỢNG, KHÁNH TẠ TAM BẢO, KHÁNH THÀNH NGÔI TỔ ĐƯỜNG CHÙA KHÁNH SƠN

TRÀ VINH: BTS GHPGVN HUYỆN CHÂU THÀNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ CUỐI NĂM 2022

HẬU GIANG: BAN TRỊ SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH A PHÁT QUÀ TỪ THIỆN NHÂN DỊP XUÂN QUÝ MÃO 2023 VÀ CHÚC TẾT CÁC CƠ QUAN BAN NGÀNH

KIÊN GIANG: CHÙA LONG QUANG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “TẾT YÊU THƯƠNG NĂM 2023” TRAO 200 PHẦN QUÀ TẾT CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI XÃ ĐẢO NAM DU

KIÊN GIANG: SC THÍCH NỮ DIỆU MỸ VÀ SƯ CÔ THÍCH NỮ TÂM HIỆP PHỐI HỢP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRAO QUÀ CHO TỔ DÂN QUÂN TỰ VỆ, BÀ CON VÀ NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN TẠI XÃ PHI THÔNG

HẬU GIANG: CHÙA NGỌC THIÊN TẶNG 150 PHẦN QUÀ TẾT CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT