BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 16/05/2022 (16/04 năm Nhâm Dần)

TP.HCM: HÀNG NGÀN TĂNG NI, PHẬT TỬ TRANG NGHIÊM KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PL.2566

TP.HCM: BỘ NỘI VỤ CHÚC MỪNG PHẬT ĐẢN HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH

TĂNG NI PHẬT TỬ PHẬT GIÁO THỦ ĐÔ HÀ NỘI KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PL.2566

TP.HCM: PHẬT GIÁO QUẬN 3 KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN VÀ TƯỞNG NIỆM BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC

TP.HCM: CHÙA MINH ĐẠO LONG TRỌNG KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2566

HÀ NỘI: CHÙA BẰNG TRANG NGHIÊM KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PL.2566 – DL.2022

HÀ NAM: HÀNG VẠN PHẬT TỬ ĐỘI MƯA THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2566 TẠI CHÙA TAM CHÚC TRONG NIỀM HOAN HỶ

KONTUM: BTS PHẬT GIÁO TỈNH TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2566 – DL.2022

BÌNH DƯƠNG: HÀNG NGÀN TĂNG NI, PHẬT TỬ THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2566

BÌNH DƯƠNG: BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TRANG NGHIÊM TÁC PHÁP AN CƯ KIẾT HẠ PL. 2566

HẬU GIANG: BTS GHPGVN TỈNH TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2566 – DL.2022

TP.HCM: PHẬT GIÁO HUYỆN CỦ CHI TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2566 – DL.2022

HÀ NỘI: BTS GHPGVN QUẬN HOÀNG MAI LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ PHẬT ĐẢN PL.2566 – DL.2022

HÀ NỘI: TRANG NGHIÊM ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2566 TẠI CHÙA ĐÌNH QUÁN

TP.HCM: CHÙA TƯỜNG NGUYÊN LONG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2566

BÌNH DƯƠNG: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

KIÊN GIANG: CHÙA TÂN PHƯỚC TẶNG 100 PHẦN QUÀ CHO NGƯỜI DÂN KHÓ KHĂN NHÂN MÙA PHẬT ĐẢN

ĐỒNG THÁP: THƯỢNG TOẠ THÍCH THIỆN HỮU TẶNG 150 PHẦN QUÀ ĐẾN NGƯỜI NGHÈO

TRÀ VINH: CHÙA LONG HOA TẶNG QUÀ CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN MUA PHẬT ĐẢN PL.2566

TP.HCM: CHÙA LONG HOA, CHÙA LINH BỬU, CÙNG CHÍNH QUYỀN QUẬN 8 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÌ DÒNG KÊNH XANH QUẬN 8

Phật giáo Quốc tế:
TRUNG QUỐC: CHÙA QUY NGUYÊN – NGÔI CHÙA NẰM TRONG TỨ ĐẠI DANH LAM Ở VŨ HÁN

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT