BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 16/09/2022 (21/08 năm Nhâm Dần)

GIA LAI: HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ VÂN TÁI NHIỆM TRƯỞNG BAN BTS GHPGVN TỈNH NHIỆM KỲ 2022 – 2027

THÁI NGUYÊN: TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “PG THÁI NGUYÊN VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC”

HẢI PHÒNG: CHƯ TÔN ĐỨC THƯỜNG TRỰC BTS DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ VÀ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CẢNH

KIÊN GIANG: HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC TỈNH THĂM VÀ CHÚC MỪNG BAN DÂN TỘC TỈNH NHÂN LỄ HỘI ĐÔN TA

TP. HCM: BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TP. HCM THĂM TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TP. HCM

TRÀ VINH: LỄ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG VÀ THÀNH LẬP HỘI CỰU TĂNG NI SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỈNH

TIỀN GIANG: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TẠI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

TRÀ VINH: CHÙA LONG BỬU TRAO TẶNG QUÀ CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN LỄ SEN ĐÔN-TA

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT