BẢN TIN PHẬT SỰ 20H
Thứ 6, Ngày 17/03/2023( 26/02 năm Qúy Mão)

TP.HCM: LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ RA MẮT NHÂN SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 2022–2027

HÀ NỘI: 147 GIỚI TỬ CỦA ĐẠI GIỚI ĐÀN TP. HÀ NỘI BƯỚC VÀO NGÀY HÀNH SÁM THỨ 2

PHÂN BAN HOẰNG PHÁP ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN

LONG AN: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP LỆ KỲ THÁNG 2 NĂM 2023

BẠC LIÊU: THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH HỌP TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ

HẬU GIANG: BTS PHẬT GIÁO TỈNH, CÁC BAN, NGÀNH TỈNH VIẾNG TANG CỐ NT. THÍCH NỮ NGỘ HỒNG

NINH THUẬN: LỄ NHẬP KIM QUAN NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU PHƯỚC TẠI CHÙA DIỆU ẤN

KIÊN GIANG: CHÙA KIM QUANG KẾT HỢP CÙNG CHÙA TRÚC LÂM, TỊNH XÁ NGỌC MINH (TP. RẠCH GIÁ) TỤNG KINH CẦU NGUYỆN TẠI CHÙA HẢI SƠN (CHÙA HANG)

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT