BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 17/08/2022 (20/07 năm Nhâm Dần)

TPHCM: TỌA ĐÀM TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔNG KẾT BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ VIII (2017-2022)

KON TUM: LỄ MỪNG KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG ÂN SƯ THÍCH QUẢNG XẢ TẠI CHÙA KHÁNH LÂM – MĂNG ĐEN.

HẬU GIANG: TRANG NGHIÊM ĐẠI LỄ VU LAN VÀ HÚY KỴ LẦN THỨ 3 TRƯỞNG LÃO HT. THÍCH HUỆ ĐỨC TẠI CHÙA BẢO TỊNH

TIỀN GIANG: CHÙA THIÊN PHƯỚC TỔ CHỨC PHÁP HỘI VU LAN VÀ KHÁNH THÀNH GIẢNG ĐƯỜNG GIÁC CHƠN

SÓC TRĂNG: CHÙA HƯƠNG SƠN TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL.2566

KIÊN GIANG: CHÙA PHÚ HỘI TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU VÀ DÂNG Y CA SA

HẬU GIANG: LỄ VU LAN BÁO HIẾU – DÂNG Y CA SA TẠI CHÙA NGỌC THIÊN

ĐỒNG THÁP: LỄ DÂNG PHÁP Y MÙA VU LAN TẠI TỊNH XÁ NGỌC HOÀ HUYỆN LẤP VÒ

TRÀ VINH: CHÙA PHƯỚC HÒA TRANG NGHIÊM CỬ HÀNH ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL. 2566.

KIÊN GIANG: CHÙA GIANG THÀNH TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC LỄ VU LAN PL.2566 – DL.2022

KIÊN GIANG: KHÁNH THÀNH CẦU HOA SEN 5, TRAO QUÀ TỪ THIỆN TẠI ẤP TRUNG THÀNH XÃ PHI THÔNG.

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT