BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 17/7/2021

– BÌNH DƯƠNG: PHẬT GIÁO TỈNH ĐỀ XUẤT DÙNG TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO – CHÙA HỘI KHÁNH LÀM ĐIỂM CÁCH LY TẬP TRUNG
– QUẢNG NAM: PHẬT GIÁO THỊ XÃ ĐIỆN BÀN ỦNG HỘ 100 TRIỆU ĐỒNG VÀO QUỸ MUA VẮC-XIN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
– TP.HCM: TU VIỆN KHÁNH AN TRAO TẶNG 12 TẤN RAU CỦ QUẢ CHO BÀ CON KHU VỰC BỊ PHONG TỎA
– BÌNH PHƯỚC: 100 PHẦN QUÀ TRAO CHO HỘ KHÓ KHĂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19
– TRÀ VINH: CHÙA LONG KHÁNH TẶNG QUÀ NGƯỜI DÂN KHU PHONG TỎA VÀ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19
– TP.HCM: QUỸ YÊU THƯƠNG CỦA TẬP ĐOÀN KTG HỖ TRỢ CÔNG NHÂN, HỘ DÂN BỊ CÁCH LY
– WAT SISAKET – NGÔI CHÙA NHIỀU TƯỢNG PHẬT NHẤT NƯỚC LÀO