https://youtu.be/eSEUAte5keE

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 18/03/2022 (16/02 năm Nhâm Dần)

LÂM ĐỒNG: ĐẠI LỄ PHẬT NIẾT BÀN VÀ CẦU NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN TẠI THIỀN VIỆN LINH SƠN

AN GIANG: TÔNG MÔN TỔ ĐÌNH PHI LAI TƯỞNG NIỆM HUÝ KỴ LẦN THỨ 89 TỔ SƯ NHƯ HIỂN – CHÍ THIỀN

Phật giáo Quốc tế:
ĐẠI HỌC PHƯƠNG TÂY: NƠI HỘI TỤ CỦA MINH TRIẾT PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT