BẢN TIN PHẬT SỰ 20H
Thứ 7, Ngày 18/03/2023 ( 27/02 năm Qúy Mão)

TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI DÂNG HƯƠNG CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

TP.HCM: BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG ĐÓN NHẬN QUYẾT ĐỊNH VÀ RA MẮT NHÂN SỰ NHIỆM KỲ IX (2022-2027)

HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT PHÂN BAN GĐPT TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ IX (2022-2027)

HÀ NỘI: NGÀY HÀNH SÁM CUỐI CÙNG CỦA GIỚI TỬ TRƯỚC KHI THỌ GIỚI TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN HÀ NỘI

KIÊN GIANG: LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH NGÔI CHÁNH ĐIỆN CHÙA LỤC PHI

BÌNH PHƯỚC: LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TĂNG XÁ CHÙA TỈNH HỘI

HẬU GIANG: LỄ TRUY NIỆM VÀ PHỤNG TỐNG KIM QUAN CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NGỘ HỒNG

TP.HCM: CHÙA LONG HOA CÙNG NHÀ TỪ THIỆN SYDNEY – ÚC TRAO 500 PHẦN QUÀ CHO NGƯỜI TRÊN KHÓ KHĂN TẠI QUẬN 8

BTS GHPGVN TỈNH TRÀ VINH HÀNH HƯƠNG VỀ THÁNH TÍCH ẤN ĐỘ

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT