BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 18/05/2022 (18/04 năm Nhâm Dần)

BÌNH DƯƠNG: TRƯỜNG HẠ NI CHÙA TÂY THIÊN VÀ CHÙA BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG TRANG NGHIÊM CỬ HÀNH LỄ KHAI HẠ

KON TUM: TỔ ĐÌNH TRUNG KHÁNH TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2566 – DL.2022

TP.HCM: CHÙA MINH ĐẠO TỔ CHỨC NGÀY HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO CỨU NGƯỜI

TRÀ VINH: BTS GHPGVN HUYỆN CẦU KÈ PHÁT QUÀ CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN MÙA PHẬT ĐẢN PL.2566

ĐỒNG THÁP: THƯỢNG TOẠ THÍCH THIỆN HỮU TẶNG 150 PHẦN QUÀ ĐẾN NGƯỜI NGHÈO

Phật giáo Quốc tế:
BA LAN: ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2566-DL.2022 TẠI CHÙA NHÂN HÒA VÙNG NGOẠI Ô WARSZAWA

ẤN ĐỘ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO GAUTAM TỔ CHỨC LỄ PHẬT ĐẢN

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT