BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 18/08/2022 (21/07 năm Nhâm Dần)

BÌNH PHƯỚC: PHIÊN TRÙ BỊ ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO TỈNH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2022-2027

TP.HCM: KHAI MẠC LỄ TƯỞNG NIỆM, KỲ SIÊU ĐỒNG BÀO TỬ VONG TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

TP.HCM: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO QUẬN TÂN BÌNH TƯỞNG NIỆM ĐỒNG BÀO TỬ VONG TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

TP.HCM: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO QUẬN 8 TƯỞNG NIỆM ĐỒNG BÀO TỬ VONG TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

TIỀN GIANG: KHÁNH TUẾ NI TRƯỞNG TÂN LIÊN VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ TỊNH XÁ NGỌC QUANG

TRÀ VINH: LỄ BÁCH NHẬT TRAI TUẦN CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHỰT HUỆ

KIÊN GIANG: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA VẠN HÒA VÀ ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL.2566 – DL.2022

PHÚ THỌ: CHÙA PHÚC LONG TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN, AN VỊ TÔN TƯỢNG PHẬT

KIÊN GIANG: CHÙA BỬU SƠN (HUYỆN AN BIÊN) TỔ CHỨC LỄ VU LAN BÁO HIẾU VÀ DÂNG Y CA SA

HẬU GIANG: TRANG NGHIÊM ĐẠI LỄ VU LAN – BÁO HIẾU PL. 2566 TẠI CHÙA LONG AN

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT