BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 19/02/2022 (19/tháng Giêng năm Nhâm Dần)

VĨNH LONG: THƯỢNG TỌA THÍCH LỆ LẠC ĐẢM NHIỆM TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ NHIỆM KỲ VIII (2022-2027)

BẾN TRE: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN NIỆM NGHĨA PL.2565 – DL.2022

Phật giáo Quốc tế:
CHÙA GLOBAL VIPASSANA: TRUNG TÂM THIỀN CÓ KIẾN TRÚC VĨ ĐẠI TẠI MUMBAI, ẤN ĐỘ

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT