BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 19/05/2022 (19/04 năm Nhâm Dần)

TP.HCM: ĐỨC QUYỀN PHÁP CHỦ KHAI PHÁP MỞ ĐẦU TUẦN CẤM TÚC AN CƯ CỦA LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VN

KON TUM: THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO TỈNH

KONTUM: CHƯ TĂNG, NI VÂN TẬP VỀ CHÙA HUỆ CHIẾU TÁC PHÁP AN CƯ PL. 2566 – DL. 2022

HẬU GIANG: BTS PHẬT GIÁO TỈNH KHAI GIẢNG LỄ AN CƯ KIẾT HẠ PL.2566

KIÊN GIANG: CHƯ TĂNG TÁC PHÁP AN CƯ KIẾT HẠ PL.2566 – DL.2022

KHÔNG KHÍ HỌC TẬP ĐẦU KHÓA CỦA HỆ CỬ NHÂN PHẬT HỌC KHOÁ IX (2022– 2026) – HỌC VIỆN PGVN TẠI HÀ NỘI

Phật giáo Quốc tế:
PHẬT TỬ INDONESIA CỬ HÀNH VESAK TẠI CHÙA BOROBUDUR

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT