BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 20/12/2021 (17/11 Tân Sửu)

SÓC TRĂNG: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN TRẦN ĐỀ NHIỆM KỲ 2021-2026

TP. HCM: LỄ AN TÂM THÁNH TƯỢNG ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI TẠI ĐẠI HÙNG PHẬT ĐIỆN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TP. HCM: ĐỨC TRƯỞNG LÃO HT. THÍCH TRÍ QUẢNG – VIỆN TRƯỞNG HỌC VIỆN PG VN VỀ THĂM TĂNG NI SINH ĐANG NỘI TRÚ TẠI NỘI VIỆN

TP. HCM: LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 25 NI TRƯỞNG THÍCH NỮ BẠCH LIÊN VÀ LỄ TIỂU TƯỜNG NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TRÀNG LIÊN

TRÀ VINH: LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA KHÁNH MINH

Phật giáo Quốc tế:
CHÙA TỪ SƠN: MỘT TRUNG TÂM VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO ĐẶC SẮC TẠI HỒNG KÔNG

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT