BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 20/12/2022 (27/11 năm Nhâm Dần)

NGÀY THỨ 3 CHUYẾN KHẢO SÁT KIẾN TRÚC DI SẢN VĂN HOÁ PHẬT GIÁO MIỀN BẮC CỦA ĐOÀN BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG GHPGVN

PHÁI ĐOÀN PHẬT GIÁO MÔNG CỔ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HVPGVN TP.HCM

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIAO LƯU VĂN HOÁ PHẬT GIÁO TẠI ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC)

TP.HCM: LỚP ĐÀO TẠO CAO – TRUNG CẤP GIẢNG SƯ TỔ CHỨC KỲ THI DIỄN GIẢNG TỐT NGHIỆP KHÓA X

TRÀ VINH: BTS GHPGVN HUYỆN CÀNG LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ CUỐI NĂM

HẬU GIANG: BTS GHPGVN HUYỆN VỊ THỦY TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022

SÓC TRĂNG: CHÙA HẢI PHƯỚC AN TỔ CHỨC LỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT TẠI CHÙA GIÁC NGỘ

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT