BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 21/10/202

2

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 21/10/2022 (26/09 năm Nhâm Dần)

QUẢNG NAM: TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS GHPGVN TỈNH NHIỆM KỲ 2022-2027

TĂNG NI SINH HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI NGHE PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

KONTUM: BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ TỈNH HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 10

QUẢNG NAM: CÔNG AN TỈNH GẶP MẶT CHÚC MỪNG TÂN BAN TRỊ SỰ TỈNH NHIỆM KỲ 2022-2027

NGHỆ AN: ĐOÀN TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI THĂM, TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI TẠI HUYỆN KỲ SƠN

PHẬT GIÁO TỈNH BÌNH THUẬN TRAO TẶNG HƠN 1000 PHẦN QUÀ CHO BÀ CON VÙNG LỤT TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

KIÊN GIANG: HỘI TỪ THIỆN TƯỜNG NGUYÊN(TP. HCM) TRAO TẶNG XE CHO NGƯỜI KHIẾM KHUYẾT VÀ LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT