BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 21/12/2021 (18/11 Tân Sửu)

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG TRANG NGHIÊM LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

HÀ NỘI: NGÀY TU AN LẠC “ĐẶC BIỆT” TẠI CHÙA BẰNG

SÓC TRĂNG: LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA BỬU TÂM

CÁC TIN TỪ THIỆN TRONG NƯỚC

HÀ NỘI: TRANG NGHIÊM LỄ HẰNG THUẬN TẠI CHÙA BẰNG

Phật giáo Quốc tế:
CHÙA TRAIMIT: NGÔI CHÙA CÓ TƯỢNG PHẬT BẰNG VÀNG NGUYÊN KHỐI VĨ ĐẠI

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT