BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 21/12/2022 (28/11 năm Nhâm Dần)

NGÀY THỨ 4 CHUYẾN KHẢO SÁT KIẾN TRÚC DI SẢN VĂN HOÁ PHẬT GIÁO MIỀN BẮC CỦA ĐOÀN BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG GHPGVN

LONG AN: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022

KON TUM: BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KON TUM TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CUỐI NĂM 2022

LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2022 CỦA VIỆN CHUYÊN TU – CHÙA VẠN THIỆN

HÀ NỘI: BTS GHPGVN QUẬN LONG BIÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ 2022

HẬU GIANG: BTS GHPGVN TP. NGÃ BẢY TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022

QUẢNG NAM: LỄ BỔ NHIỆM ĐẠI ĐỨC THÍCH PHÁP KHÔNG LÀM TRỤ TRÌ CHÙA CHÙA TIÊN KỲ

CHUYẾN THĂM VÀ GIAO LƯU VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC) CỦA ĐOÀN BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN ĐỂ LẠI NHIỀU ẤN TƯỢNG

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT