BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 22/02/2022 (22/tháng Giêng năm Nhâm Dần)

TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT ĐỨC TĂNG THỐNG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỊNH KHIẾT

TP.HCM: HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HỌC VIỆN HỌP MẶT ĐẦU NĂM VÀ KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG VIỆN TRƯỞNG

TP. HCM: TĂNG NI SINH HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRỞ LẠI NỘI TRÚ TẠI CƠ SỞ 2 VÀ CHÙA THANH TÂM SAU THỜI GIAN NGHỈ TẾT NHÂM DẦN

HẢI PHÒNG: ĐỘNG THỔ MỞ RỘNG ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN VÀ ĐÚC KIM THÂN PHẬT TƯỢNG CHÙA THẮNG PHÚC

TP. HCM: ĐẠO TRÀNG KHÓA TU DƯỢC SƯ TỔ ĐÌNH PHỔ QUANG SỚT BÁT CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG

BÌNH DƯƠNG: CHÙA THIÊN QUANG GIẢNG PHÁP ĐẦU XUÂN CHO CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY FREETREND

SÓC TRĂNG: BÀN GIAO LÒ HỎA TÁNG TỪ THIỆN TẠI HUYỆN TRẦN ĐỀ

TRÀ VINH: BTS PHẬT GIÁO TỈNH TẶNG QUÀ CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

Phật giáo Quốc tế:
VƯƠNG ĐƯỜNG PHẬT GIÁO: CÕI TỊNH ĐỘ NHÂN GIAN CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI NHẬT BẢN

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT