BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 22/06/2022 (24/05 năm Nhâm Dần)

CẦN THƠ: BAN THƯỜNG TRỰC BTS GHPGVN THÀNH PHỐ VIẾNG THĂM VÀ SÁCH TẤN CHƯ HÀNH GIẢ AN CƯ KIẾT HẠ PL.2566 – DL. 2022

SÓC TRĂNG: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH SƠ KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

CẦN THƠ: HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CHO TĂNG, NI PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ

QUẢNG NAM: KHAI MẠC TRẠI HUẤN LUYỆN LỘC UYỂN VÀ KHAI KHÓA BẬC KIÊN GĐPT

LONG AN: TRƯỜNG BỒ ĐỀ PHƯƠNG DUY TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT