BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 22/09/2022 (27/08 năm Nhâm Dần)

TP. HCM: ĐOÀN THÀNH ỦY THĂM VÀ TRỒNG CÂY LƯU NIỆM TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PGVN TẠI TP.HCM TỔNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022- 2023

ĐOÀN BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG KHẢO SÁT KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

TÂN BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH QUẢNG NAM NHIỆM KỲ VI THĂM LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN TỈNH

KON TUM: TỔ ĐÌNH BÁC ÁI TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 31 CỦA CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH AN CHÁNH

QUẢNG NAM: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH VIẾNG TANG TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ TÁNH

TP.HCM: HÒA THƯỢNG DANH LUNG BẢO VỆ XUẤT SẮC LUẬN ÁN TIẾN SĨ DÂN TỘC HỌC

TRÀ VINH: CHUỖI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CẦU, ĐƯỜNG GIAO THÔNG CỦA CHÙA LONG BỬU
ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT