BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 22/10/2022

3

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 22/10/2022 (27/09 năm Nhâm Dần)

TP. HCM: HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC HOA PHẠM (ĐÀI LOAN) THĂM, VẤN AN HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

THÁI BÌNH: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ CÁC BAN TRỰC THUỘC GHPGVN TỈNH

BÌNH PHƯỚC: LỄ AN VỊ PHẬT TẠI CHÙA PHỔ MINH

KIÊN GIANG: CHÙA SIRIBODHIMAGALABODHIDIMA “ CÁI ĐUỐC NHỎ” TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC LỄ DÂNG Y KATHINA 2022

HỘI AN: TỌA ĐÀM VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG, TRÁNH THIÊN TAI TRONG ĐỒNG BÀO TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN HIỆP

ĐẮK NÔNG: LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN CHÙA PHƯỚC QUANG

KIÊN GIANG: BAN QUẢN LÝ DI TÍCH TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG TRAO QUÀ ĐẾN BÀ CON KHÓ KHĂN

HỘI TỪ THIỆN CHÙA TƯỜNG NGUYÊN TIẾP TỤC KHỞI CÔNG NHIỀU CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH BẾN TRE

Phóng Sự: NINH THUẬN: CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NHÀ SƯ LÀM RUỘNG

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT