BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 22/12/2022 (29/11 năm Nhâm Dần)

HÀ NỘI: LỄ CẦU SIÊU ANH HÙNG LIỆT SĨ VÀ CÁC NẠN NHÂN THIỆT MẠNG TRONG ĐỢT THẢM SÁT B52

TÂY NINH: LỄ LẠC THÀNH GIẢNG ĐƯỜNG DIỆU NGHĨA VÀ RA MẮT BAN ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG CÁC CHÙA NÚI BÀ

NỔI BẬT NHỮNG GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO QUA CHUYẾN KHẢO SÁT CỦA BAN VĂN HÓA TƯ GHPGVN TẠI TỈNH THÁI BÌNH VÀ NAM ĐỊNH

BR-VT: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH

BÌNH DƯƠNG: BAN DÂN VẬN, UỶ BAN MTTQVN TỈNH, PHẬT GIÁO VÀ CÁC TÔN GIÁO CHÚC MỪNG GIÁNG SINH NĂM 2022

ĐẮK NÔNG: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2022

HẬU GIANG: LỄ TRUY NIỆM VÀ PHỤNG TỐNG KIM QUAN CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ KIỆM LIÊN

LONG AN: HÚY KỴ CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ THANH TẠI CHÙA BỒ ĐỀ

QUẢNG NAM: CHÙA HỮU LÂM TỔ CHỨC LỄ HIỆP KỴ THƯỜNG NIÊN VÀ TẶNG QUÀ CHO BÀ CON

BẠC LIÊU: TRAO NHỮNG PHẦN QUÀ TẾT CHO NGƯỜI KHÓ KHĂN

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT