BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 23/06/2022 (25/05 năm Nhâm Dần)

BÌNH DƯƠNG: GIỚI TỬ TĂNG, NI NHẬP GIỚI ĐÀN THIỆN AN PL. 2566

BÌNH DƯƠNG: TRANG NGHIÊM LỄ CUNG NGHINH TÔN ẢNH HT. THÍCH THIỆN AN VỀ GIỚI TRƯỜNG TỔ ĐÌNH HỘI KHÁNH VÀ CHÙA BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

BÌNH THUẬN: LỄ BÁCH NHẬT TRAI TUẦN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ TÁNH VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA PHẬT QUANG

TP.HCM: TT. THÍCH MINH NHẪN CHIA SẺ “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP THỜI ĐẠI MỚI”

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT