BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 23/11/2022 (30/10 năm Nhâm Dần)

HÀ NỘI: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX BÁO CÁO HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

TP.HCM: CHÙA PHÁP HOA (QUẬN 3) TƯỞNG NIỆM HOÀ THƯỢNG KHAI SƠN

KON TUM: LỄ ĐỘNG THỔ TRÙNG KIẾN CHÙA PHẬT QUANG

CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH PHÒNG KHÁNH TIẾT VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. CẦN THƠ

HẬU GIANG: LỄ CÔNG NHẬN CHÙA DI ĐÀ PHƯỜNG THUẬN AN

KIÊN GIANG: ĐẠI ĐỨC THÍCH TUỆ GIẢI THUYẾT GIẢNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỈNH HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX

INDONESIA: BẾ MẠC HỘI THẢO PHẬT GIÁO QUỐC TẾ (IBCI) 2022

INDONESIA: CHƯ TĂNG QUỐC TẾ CHIA SẺ PHÁP THOẠI BÊN LỀ HỘI THẢO VỀ DI TÍCH PHẬT GIÁO BOROBUDUR

PS: ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH PHÚ “ HƠN 20 NĂM TRÊN CON ĐƯỜNG HÀNH BỒ TÁT ĐẠO”

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT