BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 24/05/2022 (20/04 năm Nhâm Dần)

KIÊN GIANG: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
HẢI DƯƠNG: THƯỢNG TỌA THÍCH THANH VÂN TÁI ĐẮC CỬ TRƯỞNG BTS PGVN TỈNH, NHIỆM KỲ 2022- 2027.
QUẢNG NAM : CHƯ TĂNG CÁC HUYỆN PHÍA NAM CỦA TỈNH KIẾT GIỚI AN CƯ PL.2566 TẠI TỔ ĐÌNH TỊNH ĐỘ
QUẢNG NAM: CHƯ TĂNG KIẾT GIỚI THỌ AN CƯ PL. 2566 TẠI TỔ ĐÌNH CHÚC THÁNH
Phật giáo Quốc tế: NI VIỆN DOLMA LING TIẾN HÀNH KÊU GỌI CUNG CẤP NƯỚC SẠCH