BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 24/11/2022 (01/11 năm Nhâm Dần)

QUẢNG NINH: TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI TƯỞNG NIỆM 714 NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG NHẬP NIẾT BÀN

ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 714 NGÀY ĐỨC VUA – PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG NHẬP NIẾT BÀN TẠI CHÙA LÂN – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM YÊN TỬ

TRÀ VINH: ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM 714 NĂM ĐỨC VUA PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG NHẬP NIẾT BÀN

TIỀN GIANG: LỄ TƯỞNG NIỆM 714 NĂM NGÀY PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG NHẬP NIẾT BÀN

LẠNG SƠN: LỄ TƯỞNG NIỆM 714 NĂM NGÀY ĐỨC VUA PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG NHẬP NIẾT BÀN VÀ LỄ HÚY NHẬT SƯ TỔ

HÀ NỘI: HỌP BÁO THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX

TP.HCM: LỚP SƠ CẤP PHẬT HỌC TP.THỦ ĐỨC KHAI GIẢNG KHÓA I (2022-2024)

TP.HCM: HỘI TỪ THIỆN CHÙA TƯỜNG NGUYÊN KHÁNH THÀNH 02 CẦU GIAO THÔNG, 02 CĂN NHÀ VÀ TẶNG QUÀ TẠI CÁC TỈNH MIỀN TÂY

HÀ GIANG: BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT GIÁO HUYỆN BÌNH CHÁNH (TP.HCM) TIẾP TỤC CHUỖI HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN TẠI VÙNG CAO

INDONESIA: ĐẠI BIỂU QUỐC TẾ HỘI THẢO IBCI THAM QUAN DI TÍCH PHẬT GIÁO BOROBUDUR

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT