HẬU GIANG: HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO TỈNH NHIỆM KỲ 2022-2027

TIỀN GIANG: BAN TRỊ SỰ PG TỈNH HỌP ĐỀ CỬ NHÂN SỰ THAM GIA VÀO BTS GHPGVN TỈNH NHIỆM KỲ X

ĐỒNG NAI: THƯỜNG TRỰC BTS GHPGVN TỈNH HỌP TRIỂN KHAI MỘT SỐ PHẬT SỰ QUAN TRỌNG SẮP TỚI VÀ THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HOA

TRÀ VINH: LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 39 CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THÁI KHÔNG VÀ HIỆP KỴ CHƯ VỊ TIỀN BỐI TỔ SƯ

Phật giáo Quốc tế:
NÚI POPA: NGỌN NÚI THIÊNG CỦA PHẬT GIÁO MYANMAR

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT