BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 26/01/2023 (05/01 năm Quý Mão)

TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI ĐẢNH LỄ, DÂNG HƯƠNG TRI ÂN CHƯ TÔN TÚC LÃNH ĐẠO GIÁO HỘI QUA CÁC THỜI KỲ

VĂN PHÒNG II TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023

BÌNH DƯƠNG: TĂNG NI KHÁNH TUẾ CHƯ TÔN ĐỨC TRONG THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH

KIÊN GIANG: CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI LỄ TỔ VÀ HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO

HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH DÂNG HƯƠNG TRI ÂN CHƯ TÔN ĐỨC TIỀN BỐI HỮU CÔNG

HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH CHÚC KHÁNH TUẾ CHƯ TÔN GIÁO PHẨM HĐCM

CỰU TĂNG NI SINH TRƯỜNG CAO – TRUNG PHẬT HỌC TP.HCM KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH

HÀ NỘI: CHÙA BẰNG – ĐẠO TRÀNG PHẬT TỬ TRỞ VỀ KHÁNH TUẾ HT.THÍCH BẢO NGHIÊM NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN MỚI

TP.HCM: CHÙA MINH ĐẠO KHAI ĐÀN DƯỢC SƯ ĐẦU NĂM QUÝ MÃO

BA LAN: LỄ HỘI ĐÓN MỪNG NĂM MỚI QUÝ MÃO TẠI CHÙA NHÂN HÒA

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT