BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 26/02/2022 (26/tháng Giêng năm Nhâm Dần)

TP.HCM: HỘI NGHỊ UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH TƯ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CAMPUCHIA VÀ LỄ ĐỠ ĐẦU HỌC SINH SINH VIÊN CAMPUCHIA TẠI VIỆT NAM

NINH BÌNH: LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH THANH ĐÀM PHÓ PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BẠC LIÊU: TRANG NGHIÊM ĐÀN TRÀNG PHÁP HỘI DƯỢC SƯ THẤT CHÂU TẠI CHÙA GIÁC HOA ĐẦU NĂM NHÂM DẦN 2022

TP.HCM: ĐẠO TRÀNG CHÙA MINH ĐẠO PHÓNG SANH ĐẦU NĂM

AN GIANG: VIỆN CHUYÊN TU BÀN GIAO 3 CĂN NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

Phật giáo Quốc tế:
THÁI LAN: TÁI CHẾ RÁC THẢI NHỰA ĐỂ LÀM BÙA BÌNH AN

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT