BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 26/11/2022 (03/11 năm Nhâm Dần)

CHƯ TÔN GIÁO PHẨM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN HỌP CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC

HÀ NỘI: SẴN SÀNG CÁC CÔNG TÁC HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX

HÀ NỘI: BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG HỌP RÀ SOÁT CÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRIỂN LÃM MỸ THUẬT PHẬT GIÁO

TP.HCM: LÃNH ĐẠO 43 TÔN GIÁO KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP PHÁT HUY VAI TRÒ BVMT VÀ THÍCH ỨNG VỚI BĐKH GIAI ĐOẠN 2022-2026

ĐỒNG NAI: PHẬT GIÁO TỈNH TƯỞNG NIỆM 714 NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG NHẬP NIẾT BÀN

TRÀ VINH: LÃNH ĐẠO TỈNH THĂM, GẶP MẶT CHƯ TÔN ĐỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC

ĐÀ NẴNG: CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ CÁC BAN TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2022-2027

KIÊN GIANG: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO HUYỆN U MINH THƯỢNG TRAO 20 GIẾNG NƯỚC CHO BÀ CON KHÓ KHĂN

TRÀ VINH: TRAO TẶNG THẺ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ KHÁNH THÀNH CẦU GIAO THÔNG 67

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT