BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 26/12/2022 (04/12 năm Nhâm Dần)

PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN KHÓA IX

TP. HCM: ĐOÀN LIÊN MINH PHẬT GIÁO LÀO THĂM TRƯỞNG LÃO HT ĐỆ TỨ PHÁP CHỦ GHPGVN

PHÁI ĐOÀN BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG ĐẢNH LỄ KHÁNH TUẾ HT. THÍCH THIỆN NHƠN – CHỦ TỊCH HĐTS GHPGVN

NGÀY CUỐI CHUYẾN KHẢO SÁT KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO MIỀN BẮC CỦA BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG VÀ BUỔI TỌA ĐÀM KHOA HỌC “KIẾN TRÚC PGVN – THỐNG NHẤT TRONG ĐA DẠNG”

PHÂN BAN NI GIỚI TƯ VÀ BTS PHẬT GIÁO TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH TỔ NI ĐẠI ÁI ĐẠO

KIÊN GIANG: CHÙA THIÊN TRÚC – TP. HÀ TIÊN KHAI MẠC KHÓA THIỀN TỨ NIỆM XỨ VÀ MỪNG THƯỢNG THỌ HÒA THƯỢNG THIỀN SƯ KIM TRIỆU

BÌNH PHƯỚC: BTS GHPGVN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

BÌNH PHƯỚC: PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2023

QUẢNG NAM :BAN THƯỜNG TRỰC BTS PG TỈNH HỌP CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2022

KON TUM: BTS PG HUYỆN ĐĂK HÀ DIỄN RA PHIÊN HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022 VÀ DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

BRVT: BTS HUYỆN LONG ĐIỀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2022

BÌNH PHƯỚC: PHẬT GIÁO TỈNH TRAO 1.000 PHẦN QUÀ ĐẾN BÀ CON KHÓ KHĂN, DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI 2 HUYỆN BÙ ĐỐP VÀ LỘC NINH

ẤN ĐỘ: ĐẠI DIỆN VIỆT NAM ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG HỌC VIỆN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ DHAMMA DĪPA

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT